< Január 2022 >
P U S Š P S N
 
 
 
 
 
1
2
3

Ing. Martin Tlelka
16:30 - 17:30

ONLINE
4
5
6

Ing. Martin Tlelka
09:00 - 10:00

ONLINE
7
8
9
10

Ing. Martin Tlelka
16:30 - 17:30

ONLINE
11
12
13

Ing. Martin Tlelka
09:00 - 10:00

ONLINE
14
15
16
17

Ing. Martin Tlelka
16:30 - 17:30

ONLINE
18
19
20

Ing. Martin Tlelka
09:00 - 10:00

ONLINE
21
22
23
24

Ing. Martin Tlelka
16:30 - 17:30

ONLINE
25
26
27

Ing. Martin Tlelka
09:00 - 10:00

ONLINE
28
29
30
31